SAMARBEIDSPARTNERE TIL ABC STARTSIDEN

INNLEDNING

Dette er en oversikt over samarbeidspartnere ABC Startsiden utleverer informasjon til. Informasjonen vi utleverer kan ikke brukes til å identifisere deg som person. I de tilfeller hvor det utleveres IP adresser inngår vi avtaler som begrenser bruk av opplysningene og sikrer at disse behandles ihht. gjeldende personopplysningslov.

Våre annonsører kan også bruke teknologileverandører for å styre og måle effekten av sine annonser, som vil kunne motta tilsvarende personopplysninger som våre øvrige samarbeidspartnere. Disse har vi ikke direktekontakt med, men de har også forpliktet seg til å følge gjeldende personopplysningslover. En liste over hvem dette er kan oversendes ved å sende en forespørsel til kontakt@startsiden.no.

Oppdatert: 14. mars 2023

ANALYSE OG BRUKERUNDERSØKELSER

SOSIALE NETTVERK

ANNONSENETTVERK